Poľnohospodárstvo
Na Taiwane tvorí dôležitú časť poľnohospodárstva hlavne ryža. Ryžové polia zväčša slúžia na pokrytie potrieb ostrova a nie je výrazným vývozným artiklom.

 

Architektúra
Taiwan určite architektúrou nezaostáva. Veď sa na ňom nachádza najvyššia budova na svete TaiPei 101 ale aj množstvo iných. Napríklad aj národné divadlo, na obrázku.

H

História

Ostrov bol Číňanom známy už od 1.stor.p.n.l. Prvú vojenskú expedíciu vyslali na ostrov Číňania r. 230p.n.l. V 13.stor. sa stal ostrov správnym územím Číny a od konca 15.stor. tam mali Číňania svoje vojenské posádky. Roku 1590 pristáli na ostrove Portugalci, ktorí ho nazvali Formoza/Ilha Formoza – Prekrásny (používal sa v rokoch 1895-1945). V 17.stor. obsadili časť ostrova Holanďania a na jeho juhozápadnom okraji postavili pevnosť Casteel Zeelandia. Roku 1661 ich z nej vyhnal generál Čeng Čcheng-kung. jeho syn Čeng Ťing sa dokázal až do roku 1683 brániť Mandžuom, ktorí si roku 1644 založili dynastiu Čching. Po čínsko-japonskej vojne musela Čína r.1895 odstúpiť ostrov imperialistickému Japonsku. Pod japonskou nadvládou ostal až do konca 2. svetovej vojny na Ďalekom východe v septembri 1945, keď ho obsadili čínske kuomintanské vojská. Po víťazstve čínskej revolúcie a po založení Čínskej ľudovej republiky (1949) utiekla na Taiwan komunistami porazení prívrženci Kuomintangu na čele s generálom Čankajškom (Chiang-kai-shek), ktorý tu vyhlásil exilovú vládu Čínskej republiky. Jedna vláda odmietala uznať druhú, ale v OSN sa nakoniec rozhodlo, že ako legitímnu bude uznávať pevninskú Mao-ce-tungovu.

Tým pádom Taiwan vo väčšine sveta nie je uznávaný ako štát, nemá veľvyslanectvá a úlohu veľvyslanectiev plnia taiwanské ekonomické a kultúrne kancelárie. na Taiwane dlhé roky vládla Čankajškova strana Kuomintang, ktorá považuje Taiwan za súčasť Číny a vládu na Taiwane za legitímnu čínsku vládu. Iné strany, ktoré presadzujú v poslednej dobe úplnú nezávislosť Taiwanu, s čím ostro nesúhlasí pevninská Čína a to vedie k zvýšeniu napätia medzi Čínou a Taiwanom, ktoré vyúsťuje až do vojenských manévrov. Čína a Taiwan mali dlhodobo napäté vzťahy, napr. dlhé roky neexistovalo priame letecké spojenie medzi nimi, takisto telefónne hovory boli vedené rôznymi okľukami, napr. cez Japonsko alebo Kóreu. Aj napriek napätým vzťahom v politike sa vzťahy v ekonomike výrazne zlepšili. Veľa taiwanských firiem buduje pobočky v Číne najmä kvôli oveľa lacnejšej pracovnej sile a takisto sa sem snažia presunúť prevádzky, ktoré viac zaťažujú životné prostredie

 

© grafika a dizajn n-games