Poľnohospodárstvo
Na Taiwane tvorí dôležitú časť poľnohospodárstva hlavne ryža. Ryžové polia zväčša slúžia na pokrytie potrieb ostrova a nie je výrazným vývozným artiklom.

 

Architektúra
Taiwan určite architektúrou nezaostáva. Veď sa na ňom nachádza najvyššia budova na svete TaiPei 101 ale aj množstvo iných. Napríklad aj národné divadlo, na obrázku.

T

Tai Pei a Kaohsiung
Taipei – je hlavné mesto Taiwanu, má približne 2 626 100 obyvateľov. Nachádza sa tam najvyššia budova na svete TAIPEI 101 na obrázku. V Taipeji a okolí sa nachádza 8 univerzít:
- Fu Jen Catholic University (Fu Jenova katolícka univerzita)
- National Chengchi University (národná Chengchi univerzita)
- National Taipei University (národná Taipejská univerzita)
- National Taiwan Normal University (národná taiwanská normálna univerzita)
- National Taiwan University (národná taiwanská univerzita)
- National Taiwan University of Science and Technology (národná taiwanská univerzita vedy a techniky)
- National Yang Ming University (národná Yang Ming univerzita)
- Taipei National University of the Arts (taipejská národná univerzita umení).

Kaohsiung – Má 1 405 900 obyv.

Z menšieho mesta vyrástol na jednu z najväčších námorných križovatiek, v súčasnosti je 4. najväčší kontajnerový prístav na svete a v budúcnosti sa má stať najväčším prístavom vôbec. V Kaohsiungu a okolí sa nachádzajú univerzity:
- National Kaohsiung First University of Science and Technology (národná kaohsiungská prvá univerzita vedy a techniky)
- National Kaohsiung Marine University (národná Kaohsiungská univerzita námorníctva)
- National Kaohsiung Normal University (národná Kaohsiungská normálna univerzita)
- National Kaohsiung University of Applied Science (národná Kaohsiungská univerzita praktickej vedy)
- National Sun Yat-sen University (národná Sun Yat-senova univerzita)
- National University of Kaohsiung (národná univerzita v Kaohsiungu)
keelung – je hlavný prístav na severe Taiwanu. Je to hlavná brána pre export a import z hlavného mesta Taipei.
 

 

© grafika a dizajn n-games