Poľnohospodárstvo
Na Taiwane tvorí dôležitú časť poľnohospodárstva hlavne ryža. Ryžové polia zväčša slúžia na pokrytie potrieb ostrova a nie je výrazným vývozným artiklom.

 

Architektúra
Taiwan určite architektúrou nezaostáva. Veď sa na ňom nachádza najvyššia budova na svete TaiPei 101 ale aj množstvo iných. Napríklad aj národné divadlo, na obrázku.

G

Geografia

Rozloha a poloha štátu, susedné štáty (oceány, moria, zálivy), geologický pôvod, podnebie, pôda, rastliny, živočíchy:

Ostrov Taiwan má podlhovastý tvar. Od severu na juh je dlhý 394 km, od západu na východ široký 140 km. Koncom pliocénu až začiatkom pleistocénu sa Taiwan odtrhol od ázijskej pevniny. V starších treťohorách vznikli pri alpínsko-himalájskom vrásnení hlavné horské masívy ostrova. Ich kostru tvoria Taiwanské vrchy (Tchaj-wan-šan), ktoré pretínajú ostrov a tvoria hlavnú hydrografickú hranicu Taiwanu. Rovnobežne s nimi prebiehajú Singaošanské vrchy (Sin-gao-šan) s najvyšším štítom ostrva Yu Shan (3 997m n. m.). Na severe Taiwanu leží vulkanický masív Daj-tu-šan, ktorý je geneticky súčasťou ostrovného oblúka Rjúkjú. Západnú časť ostrova vyplňuje jednotvárna nížina. Taiwan patrí k oblasti s častým výskytom zemetrasení (súvisia so zdvíhaním ostrova v období štvrtohôr). Taiwan je ostrov s rozlohou 36 006 km2. Leží vo východočínskom mori a patria k nemu ešte ostrovy Chinmen, Matsu a súostrovie Pengpchu. Medzi Taiwanom a Čínou je Taiwanský prieliv a do Filipín ho oddeľuje Luzonský prieliv. Na južnom cípe ostrova je mys O-luan-pi. Taiwan nemá susedné štáty, ale blízko neho sú Batanské (V až JV) a Babuyanské (juh) ostrovy patriace Filipínam. Na JZ je čínsky koralový ostrov Tung-ša a na východe je japonské súostrovie (Okinawa, Ryukyu Shoto, Nansei Shoto)

Podnebie

Taiwan má monzúnové tropické podnebie. Priemerné januárové teploty sa pohybujú v nižších polohách od 15 do 20 C, júlové od 28 do 30 C, vo vrchoch až o10 C menej. Výdatnosť zrážok ovplyvňuje expozícia voči vetrom prinášajúcim vlahu. Na západe naprší len 1000 mm, v centrálnej a východnej časti 2 000 – 4000 mm, vo vrchoch na severe až 5 000 - 7 000 mm zrážok za rok. Na jeseň sa vyskytujú tajfúny.

Riečna sieť

Riečna sieť je pomerne hustá. Vodné toky sú krátke, s výnimkou západnej časti ostrova, kde sú vodnaté a bohaté na vodnú energiu. Najväčšie rieky sú Tan-šuj-che, Cžou-šuj-ci a Pej-nan-ta-ci. Pôdy sú prevažne lateritové. Na ostrove sa vyskytuje viac ako 3 200 druhov vyšších rastlín. Medzi nimi je veľa endemitov, ktoré svedčia o izolovanom vývoji vegetácie ostrova najmä vo vrchoch, kde je rozvinutá vertikálna zonálnosť. Lesy zaberajú asi 26% rozlohy ostrova. Živočíšstvo zastupuje tchajwanský medveď, jeleň, antilopa, diviaky.

Cez Taiwan (blízko mesta Ťia-I) prechádza obratník Raka.

 

© grafika a dizajn n-games