Poľnohospodárstvo
Na Taiwane tvorí dôležitú časť poľnohospodárstva hlavne ryža. Ryžové polia zväčša slúžia na pokrytie potrieb ostrova a nie je výrazným vývozným artiklom.

 

Architektúra
Taiwan určite architektúrou nezaostáva. Veď sa na ňom nachádza najvyššia budova na svete TaiPei 101 ale aj množstvo iných. Napríklad aj národné divadlo, na obrázku.

O

Organizácie svetového významu
Roku 1971 vylúčili Taiwan z OSN a na jeho miesto nastúpila Čínska ľudová republika. Ďalej je Taiwan členom:

APEC – Asia-Pacific Economic Cooperation – ázijskopacifické ekonomické združenie – podporuje obchod a ekonomiku pozdĺž Pacifiku.
AsDB – Asian Development Bank – ázijská rozvojová banka – na podporu regionálnej ekonomickej spolupráce
BCIE – Cental American Bank for Economic Integration – stredoamerická banka pre ekonomickú integráciu.
ICC – International Chamber of Commerce – medzinárodná obchodná komora
IOC – International Olympic Comitee – medzinárodný olympijský výbor
WCL – World Confederation of Labour – svetová konfederácia práce
WTO – World Trade Organisation – svetová obchodná organizácia – je tam zatiaľ len pozorovateľ
ICFTU – International Confederation of Free Trade Unions – medzinárodná konfederácia nezávislých odborových zväzov
IFRCS – International Federation of Red Cross and Red Crescent – medzinárodná federácia spoločenstiev červeného kríža a červeného polmesiaca

Zo svetového hľadiska je najzaujímavejšie používanie dvoch kalendárov – Gregoriánskeho a Čínskeho. Čínsky rok nezodpovedá nášmu, nový rok v Čínskom kalendári je prvým dňom prvého mesiaca čínskeho lunárneho roku, ktorý je obvykle začiatkom februára. Navyše domáci roky číslujú nie od narodenia Krista, ale od začiatku poslednej dynastie. Čínska republika oficiálne vznikla roku 1912, a preto je rok 2004 vlastne rokom 92.
Ďalej je to už spomenuté National Palace Museum, ktorého zbierka patrí medzi päť najväčších muzeálnych zbierok na svete a napäté politické vzťahy s Čínou.

 

© grafika a dizajn stránok, efekty, riešenie písma - template by n-games